Slide WALKS dijital çağın reklam ajansıdır. Bizler dijital çağın ihtiyaç ve gereksinimlerine göre stratejiler geliştirir, çalıştığımız markaları da bu gereksinimlere göre ele alırız.

Geleneksel ya da dijital kavramlarına inanmıyoruz.

Tüketicilerin kültür, davranış ve karakterlerine göre araştırmalar yapıp
bu bilgiler ışığında markalar için yol haritası çiziyoruz.

WALKS

Slide HİZMETLERİMİZ sosyal-medya-yonetimi-icon
sosyal-medya-yonetimi-icon

Bir planınız yoksa sosyal medyada kaybolmanız çok kolaydır,
bu yüzden markalarımız için ürettiğimiz her içeriğin bir amacı
olmasını sağlıyor ve her bir içeriğin etkisinin titizlikle
ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz.
WALKS olarak sosyal medyayı hem çok seviyoruz hem de ciddiye
alıyoruz.
10 yıldan beri...

Nasıl Çalışıyoruz?

Kategorinin Sosyal Medya Analizi
Kullanıcı Davranış Alışkanlıkları Tespiti
Sosyal Medya Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi
Olası Kriz Senaryoları ve Kriz İletişim Haritasının Hazırlanması
İçerik Mimarisinin Geliştirilmesi
Marka Söylemlerinin Üretilmesi
Sosyal Medya Görsellerinin Tasarımı Stratejisinin Oluşturulması
Hedef Kpi'ların Belirlenmesi ve Ölçümleme Planlaması

performans-pazarlama

Dijital Reklam Stratejisi
Arama Ağı Reklamları
Görüntülü Reklamcılık
Sosyal Medya Reklamcılığı
Video Reklamları
Mobil Reklamlar
Arama Motoru Optimizasyonu
Medya Satın Alma
Yeniden Pazarlama
Hedef Kitle Testleri
Landing Page Testleri
Dönüşüm Optimizasyonu

Çalıştığımız markaların tüm yaratıcı video içerik ihtiyacını karşılıyoruz.
Bu konudaki uzmanlığımız reklam prodüksiyonundan animasyon filmlerine
kadar tüm süreçleri kapsıyor.

Dünya 50 yıl öncesine göre çok daha hızlı değişiyor.
Değişen dünyada tüketici davranışı ve medya yapıları da
aynı hızla değişmeyi sürdürüyor.
WALKS olarak çalıştığımız markaları bu değişime adapte
ediyor, teknolojiyle eş zamanlı olarak yenilenmelerini
sağlıyoruz. Stratejik yaklaşımımızın merkezinde
markaların dijital dönüşüm süreçlerini
yönetmek ve yönlendirmek yatıyor.

Teknolojiye odaklı çalışıyoruz ve müşterilerimizin
ihtiyacı olan dijital dönüşümlerine yardımcı oluyoruz.
Uçtan uca yazılım çözümleri ile markaların
her alandaki ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz.

BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARIMIZ